יחידת הצעירים המצטיינת

מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי העניקו אתמול את פרס יחידת הצעירים המצטיינת לשנת 2020 בתחום מעורבות חברתית למרכז הצעירים עמק המעיינות. הפרס הוענק בטקס הפתיחה של ועידת השלטון המקומי ויריד החדשנות שהתקיים במרכז הירידים בתל אביב.

הפרויקט שהוגש לוועדה הוא פרויקט 'שותפים' שבו לוקחים חלק מלגאים, סטודנטים לתואר שני מהעמק ומהעיר. במסגרת המלגה הניתנת על ידי מפעל הפיס ו'שותפות ביחד' הצעירים לומדים על הקהילה היהודית בתפוצות, על קהילה ועל אקטיביזם חברתי, ובמהלך תקופת המפגשים מובילים יוזמות בקהילות שלהם.

הפרס ניתן על הפעילות המגוונת של הסטודנטים ברשות אשר מתנדבים בחינוך הבלתי פורמלי, עם בעלי צרכים מיוחדים, מרכזי למידה ולוקחים חלק בהובלה של אירועי תרבות ועוד אחרים.

ועדת השיפוט בראשותה של כלת ישראל, מרים פרץ, שפועלת למען החברה הישראלית בישראל מזה שנים רבות בתפקידיה הרשמיים ובעשייה התנדבותית כאחד, בחרה את  הפרויקט אשר עמד בהצטיינות בכל הקריטריונים: יצירתיות, חדשנות ומידת ההשפעה על הקהילה, והמליצה על מרכז הצעירים כמועמד לפרס.

מחמאות רבות הורעפו על הפעילות היפה והעשייה בעמק. אנו גאים ושמחים בהוקרה, ומברכים את צוות הצעירים שלנו וכל הפעילים.