צח"י

בשעת חירום ומשבר ישוביים, מופעל צוות צח"י – צוות חירום וחוסן יישובי

צח"י הוא צוות פעילים קהילתיים, מתנדבים מתוך הקהילה המורכב ממתנדבים בתחומי ביטחון, רווחה, חינוך, לוגיסטיקה, רפואה, דוברות והסברה, כיבוי אש, חילוץ והצלה ועוד.

הצוות אחראי על:

  • ניהול פעולות הסיוע ליחידים, משפחות ולקהילה באירועי משבר וחירום.
  • מתן מידע, סיוע פיזי, רפואי, נפשי, חברתי וקהילתי בשלבי ההתמודדות.

הצוות עובד בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית ועם גופי חילוץ ועזרה שונים.

בעת הצורך, תצטרף לפעילות הצוות עו"ס קהילתית צח"י.

למידע נוסף אודות צח"י>>

כלי התמודדות לשעת חירום:

למי ניתן לפנות בעת משבר?

ליו"ר צח"י בישוב, לרשימת ראשי צח"י >> 

נורית בורג
עו"סק צח"י
04-6848256


אובדן ושכול

אובדן של בן או בת משפחה הוא אירוע טראומטי ויש לו השפעות ניכרות על חייהם של בני-המשפחה מבחינה תפקודית, נפשית, משפחתית, חברתית וכלכלית. בני-המשפחה השכולה מוצאים עצמם בהתמודדות כפולה: ראשית, עליהם להתמודד עם המצבים הרגשיים והתפקודיים המורכבים שכל אחד מהם נקלע אליהם ושהמשפחה כולה חווה בעקבות האבדן, ובמקביל עליהם להתמודד עם תהליכים ביורוקרטיים מול המוסדות השונים ולעתים גם מול מערכות האכיפה והמשפט.

המחלקה מספקת ליווי ותמיכה למשפחת הנפטר.

למי ניתן לפנות?

לעו"ס היישוב, לאיתור עו"ס ישוביות>>

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
לירון רוזנבלום
מזכירת המח' לשירותים חברתיים
04-6848240
נורית בורג
עו"סק צח"י
04-6848256