דוחות שנתיים חופש המידע


שנה
הרשות ‏מסרה‏ את ‏כל ‏המידע‏ המבוקש
הרשות ‏מסרה ‏את‏ המידע‏ המבקש ‏באופן‏ חלקי
הרשות ‏דחתה ‏את ‏הבקשה‏ למסירת ‏מידע
הטיפול ‏בבקשה ‏הופסק‏ בשל ‏אי‏ תשלום ‏אגרה
הטיפול‏ בבקשה‏ הופסק ‏מטעמים ‏הנוגעים‏ לפונה
הטיפול ‏בבקשה ‏טרם‏ הסתיים
סה"כ בקשות
2020
28
3
2
33
2019
19
1
1
21
2018
9
9
2017
2
1
3
2016
1
2
3
2015
2
2
2
1
2
2
1
2014
2
1
3