ביום א' 16.5, ערב חג שבועות יהיו משרדי המועצה סגורים. חוזרים למשרדים ביום ג', 18.5