מליאת המועצה וועדות

 

במועצה פועלות מספר ועדות. בחרו את שם הועדה בטבלה על מנת להציג את חבריה.

 

פירוט אודות תפקידי הועדות וסדרי עבודתן >>

חוברת מידע לחברי מליאת המועצה >>

שם ועדה
חבר
תפקיד
אימייל
הנהלת המועצה
קרין יורם
ראש המועצה
ועדה חקלאית
ירון שפיר
יו"ר
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
כפיר אליהו
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
ירון שפיר
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
ירון שפיר
יו"ר
ועדה חקלאית
פסח רוזנבלום
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
רן בן נון
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
גדי דור
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
יוסי קנר
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
רפי אלון
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
שי שטרן
נציג חקלאים
ועדה חקלאית
שחר יצחק
חבר מליאה
ועדה חקלאית
דוד קירמה
חבר מליאה
ועדה חקלאית
אליהו דני
חבר מליאה
ועדה חקלאית
גלר עמיחי
חבר מליאה
ועדה חקלאית
אביסרור יחיעם
חבר מליאה
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
יועצ"מ
יועצ"מ
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
גזבר– מנהל הארנונה
גזבר– מנהל הארנונה
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
אליעזר יהודה
מ"מ נציג ציבור
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
רבקה מורג
נציג ציבור
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
דב מילר
נציג ציבור
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
לאה בן יצחק
נציג ציבור
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
אלי שריר
נציג ציבור
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
יו"ר עו"ד מרב ניב
נציג ציבור
ועדה לשימור אתרים
אורי בן ציוני
הרשות לשימור אתרים
ועדה לשימור אתרים
מהנדס המועצה
מהנדס המועצה
ועדה לשימור אתרים
כהן אורי
חבר מליאה
ועדה לשימור אתרים
שלם יריב
חבר מליאה
ועדה לשימור אתרים
אליהו דני
חבר מליאה
ועדה לשימור אתרים
גלר עמיחי
יו"ר
ועדה למיגור אלימות
אלי לוין
חבר מליאה
ועדה למיגור אלימות
שלם יריב
חבר מליאה
ועדה למיגור אלימות
נציג משטרה
נציג משטרה
ועדה למיגור אלימות
מ. מחלקה לשירותים חברתיים
מ. מחלקה לשירותים חברתיים
ועדה למיגור אלימות
קב"ט
קב"ט
ועדה למיגור אלימות
מנהל אגף חינוך
מנהל אגף חינוך
ועדה למיגור אלימות
מזכ"ל המועצה
מזכ"ל המועצה
ועדה למיגור אלימות
מסרתי אורית
יו"ר
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
מהנדס
מהנדס
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
מזכיר מועצה
מזכיר מועצה
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
יועצ"מ
יועצ"מ
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
גזבר
גזבר
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
נציג מחלקת תרבות
מוזמן
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
נציג מחלקה לשירותים חברתיים
מוזמן
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ינון אשכנזי
נציג הציבור
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
גלר עמיחי
נציג מליאה
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
אביסרור יחיעם
נציג מליאה
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
גדעון עריף
יו"ר- נציג מליאה
ועדת רכש
חשב
חשב
ועדת רכש
מזכיר
מזכיר
ועדת רכש
מנהל רכש
מנהל רכש
ועדת רכש
גזבר
גזבר- יו"ר
ועדה למאבק בנגע הסמים
טלי גניאל
נציגת ציבור
ועדה למאבק בנגע הסמים
שולי לנדה
מנהל בית ספר תיכון
ועדה למאבק בנגע הסמים
מנהלת אגף חינוך וקהילה
מנהלת אגף חינוך וקהילה
ועדה למאבק בנגע הסמים
הילה קאופמן
מנהלת המחלקה לשירותים לחברתיים
ועדה למאבק בנגע הסמים
יוחאי סמדה
חבר מליאה
ועדה למאבק בנגע הסמים
פרחי רועי
חבר מליאה
ועדה למאבק בנגע הסמים
ספראי לימור
חבר מליאה
ועדה למאבק בנגע הסמים
בני פישר
נציגת ציבור- יו"ר
ועדת הנחות
יועץ משפטי
יועץ משפטי
ועדת הנחות
מנהל המחלקה לשירותים לחברתיים
מנהל המחלקה לשירותים לחברתיים
ועדת הנחות
גזבר
גזבר
ועדת הנחות
ידידיה צור
מ"מ חבר מליאה
ועדת הנחות
יעקב יהודה
חבר מליאה ומ"מ יו"ר
ועדת הנחות
יוסי אקריש
יו"ר
ועדת לענייני ביקורת
מבקר המועצה
מוזמן
ועדת לענייני ביקורת
פרלשטין חיים
חבר מליאה
ועדת לענייני ביקורת
אלי לוין
חבר מליאה
ועדת לענייני ביקורת
גדעון עריף
יו"ר ועדה
ועדה לאיכות סביבה
מ. מחלקת איכות סביבה
מ. מחלקת איכות סביבה
ועדה לאיכות סביבה
נציג ארגון ארצי
גונן בהיר – רט"ג
ועדה לאיכות סביבה
נציג משרד איכ"ס
נציג משרד איכ"ס
ועדה לאיכות סביבה
בתיה טל
נציג ציבור
ועדה לאיכות סביבה
אילנה מאירפלד
נציג ציבור
ועדה לאיכות סביבה
פרלשטין חיים
חבר מליאה
ועדה לאיכות סביבה
עופר איתן
חבר מליאה
ועדה לאיכות סביבה
פרחי רועי
חבר מליאה
ועדה לאיכות סביבה
לוי נריה
יו"ר ועדה
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
מנהלי מכלולי חירום
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
ציון דקו
רמ"ט - מוזמן
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
דותן פוקס
קב"ט - מוזמן
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
נציג משרד החינוך
נציג משרד החינוך
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
נציג פיקוד העורף
נציג פיקוד העורף
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
נציג משטרה
נציג משטרה
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
רונן ברייר
נציג תושבים
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
מוסה גרוס
נציג תושבים
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
ישראל רותם
נציג תושבים
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
גדיש אילן
חבר מליאה
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
מימון הרוש
חבר מליאה
ועדת מל"ח וביטחון בחירום
יורם קרין
יו"ר ועדה
ועדת משנה לתכנון ובניה
פרחי רועי
ממלא מקום
ועדת משנה לתכנון ובניה
ערמון שמוליק
ממלא מקום
ועדת משנה לתכנון ובניה
מנשה עזרא
ממלא מקום
ועדת משנה לתכנון ובניה
אליהו דני
ממלא מקום
ועדת משנה לתכנון ובניה
דוד קירמה
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
יוסי אקריש
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
שחר יצחק
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
שלם יריב
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
יוחאי סמדה
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
צור ידידיה
חבר מליאה
ועדת משנה לתכנון ובניה
מייק ארליך
מהנדס מועצה - מזומן
ועדה מקומית לתכנון ובניה
כל חברי המליאה
הנהלת המועצה
שפיר ירון
סגן ראש המועצה, סגן יו"ר
הנהלת המועצה
מסרטי אורית
חברת מליאה
מליאת המועצה
שפיר ירון
מירב
yaron@maianot.co.il
מליאת המועצה
קרין יורם
ראש המועצה
yoram@maianot.co.il
מליאת המועצה
אליהו דני
בית יוסף
beityosef1@walla.com
מליאת המועצה
שלם יריב
גשר
yariv@starps.co.il
מליאת המועצה
פרחי רועי
חמדיה
krembo78@gmail.com
מליאת המועצה
לוי נריה
טירת צבי
neri@okm.co.il
מליאת המועצה
יהודה יעקב
ירדנה
yakovssy@gmail.com
מליאת המועצה
אקריש יוסי
כפר רופין
yossi.akrish@sbdinc.com
מליאת המועצה
מסרטי אורית
מנחמיה
oritmasrati@gmail.com
מליאת המועצה
עריף גדעון
מסילות
gideonarif@gmail.com
מליאת המועצה
אביסרור יחיעם
מעוז חיים
yami_a@maoz.org.il
מליאת המועצה
ספראי לימור
מעלה גלבוע
lsafrai@gmail.com
מליאת המועצה
סמדג'ה יוחאי
נווה אור
yohay@smadga.com
מליאת המועצה
לוין אלי
נווה איתן
ali_124@walla.com
מליאת המועצה
גלר עמיחי
ניר דוד
a-geler@nir-david.net
מליאת המועצה
צור ידידיה
עין הנצי"ב
yedidia@hanatziv.org.il
מליאת המועצה
הרוש מימון
רוויה
momyharoosh@gmail.com
מליאת המועצה
כהן אורי
רחוב
yael@genesis-fresh-herbs.com
מליאת המועצה
גדיש אילן
רשפים
ilangadish@gmail.com
מליאת המועצה
עופר איתן
שדה אליהו
meshek@sde.org.il
מליאת המועצה
עזרא מנשה
שדה נחום
menashee43@walla.com
מליאת המועצה
קירמה דוד
שדי תרומות
david.kirma08@gmail.com
מליאת המועצה
פרלשטיין חיים
שלוחות
jpai6062216@gmail.com
מליאת המועצה
יצחק שחר
תל תאומים
shahar.itzchak@cemex.com
ועדת מכרזים
שפיר ירון
סגן ראש המועצה, יו"ר
ועדת מכרזים
גדיש אילן
מ"מ חבר מליאה
ועדת מכרזים
צור ידידיה
מ"מ חבר מליאה
ועדת מכרזים
אביסרור יחיעם
מ"מ חבר מליאה
ועדת מכרזים
לוי נריה
מ"מ חבר מועצה
ועדת מכרזים
כהן אורי
חבר מליאה
ועדת מכרזים
ערמון שמואל
חבר מליאה
ועדת תמיכות
יועץ משפטי
ועדת תמיכות
גזבר המועצה
ועדת תמיכות
מזכיר המועצה, יו"ר
הנהלת המועצה
עופר איתן
חבר מליאה
הנהלת המועצה
גדיש אילן
חבר מליאה
הנהלת המועצה
הרוש מימון
חבר מליאה
הנהלת המועצה
יהודה יעקב
חבר מליאה