דרושים

קטגוריה
שם המכרז
מס מכרז
תאריך אחרון להגשה
עד שעה
כ"א מועצה
מהנדס/ת המועצה
204-2021
04/03/2021
9:00
תיאור התפקיד
 • הסמכות המקצועית ברשות לנושאי תכנון ובניה.
 • יעוץ לראש הרשות ולמועצתה בענייני תכנון ובניה.
 • בדיקה של תכניות המוגשות למוסדות תכנון והעוסקות בשטחי הרשות.
 • הוצאת היתרי בניה וניהול מערך הפיקוח והאכיפה של דיני מקרקעין (התכנון והבניה) במרחב התכנון המקומי, הכל בכפוף להוראות הדין הקיים.

תיאור תחומי אחריות:

תכנון – אחריות כוללת על התכנון הפיזי במרחב המועצה בהתאם לתוכניות הפיתוח. הסמכות המקצועית ברשות בכל הקשור לתכנון, ובדיקת תכניות המוגשות למוסדות התכנון על ידי אחרים, ייצוג הרשות בפני מוסדות תכנון מחוזיים וארציים, ואחריות על יישום מדיניות זו. ניהול מאגרי מידע הנוגעים להיבטים הפיזיים של הרשות, ואחריות על ניהול וריכוז ועדות השונות הנוגעות לתחום תפקידו.

רישוי – הסמכות המקצועית להוצאת היתרי בניה, היתרי אכלוס – ט' 4, ניהול מערך שומות, והיטלי השבחה, ניהול מערך חישובי -אגרות והיטלים, והרשאות בתחומי הרשות.

פיקוח ואכיפה – הסמכות המקצועית לפיקוח על הבניה, האחראי על גיבוש מדיניות האכיפה של הרשות

ניהול פרויקטים – אחריות על הקמה ושיפוץ מבני ציבור ותשתיות במרחב המועצה שאינם בשטחי הישובים לרבות: טיפול כולל משלב היזום וגיוס המשאבים ועד מסירת הפרויקט.

מתן שרותי יועץ הנדסי כולל לנושא התכנון והבניהלאגף ישובים, החברה הכלכלית והישובים בנוגע לתכנון וביצוע של פרויקטים פיזיים, תשתיות ובינוי ציבורי.

ניהול כללי של אגף הנדסה – ניהול של הכפיפים הישירים , התקציב ותוכניות העבודה, ריכוז ישיבות ועדה מקומית לתכנון ובניה .

יזום ופיתוח מקורות הכנסה נוספים למועצה – שותף בתהליך גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים לטובת פיתוח האזור כולל עזרה בהכנת תיקי השקעות ופיתוח.

אחריות לניהול נכסי המועצה – איתור ומיפוי נכסי המועצה, יצירת מידע ומעקב על הסכמי שכירות נכסים. אחריות על בנושא איתור מבנים מסוכנים, קביעת מצב יציבותם ואישור הפעילות המתבקשת כתוצאה מקביעת מבנה כמסוכן.

קבלת קהל – איתור ומיפוי נכסי המועצה, יצירת מידע ומעקב על הסכמי שכירות נכסים.

 

כפיפות: ראש המועצה

דרישות התפקיד

השכלה:
מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958.
השתלמויות בחוקי התכנון והבנייה, במינהל ציבורי, בשלטון מקומי – יתרון.

ניסיון מקצועי:

5 שנות ניסיון בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים:  פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
ניסיון ניהולי: ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

דרישות ייחודיות לתפקיד:

 • לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 • יכולת ייצוג הרשות בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
 • אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
 • יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
 • יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות.
 • ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.
 • ידע בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה – יתרון.
אופן הגשת המכרז

קו"ח, תעודות (כולל תיעוד רישום בפנקס רשם המהנדסים) והמלצות בציון שם המשרה יש לשלוח לדוא"ל adi@maianot.co.il

גוף / מחלקה הנדסה
מסמכים

מכרז 204-2021 לתפקיד מהנדס.ת מועצה

כ"א מועצה
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת
202-2021
10/03/2021
9:00
תיאור התפקיד
 • אחריות על מתן השירות במספר ישובים במועצה שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות היישוב ובעלי תפקידים, בעת שיגרה ובעת חירום.
 • איתור בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
 • טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך ומתן ידע לשם מיצוי זכויות, ולשמש מנהל/ת מקרה.
 • שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, ושמירה על קשר עם מערכות משיקות (טיפת חלב, בתי ספר, בית סיעודי וכד').
 • הובלת והנחיית פרויקטים קהילתיים ותהליכים בקהילה.
 •  ייעוץ לבעלי תפקידים בתחום החברתי והקהילתי במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
 • הקמה וליווי צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי צרכים שעלו באיתור.

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד

השכלה:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית (B.SW).
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

*חובת השתתפות בקורסים והשתלמויות בתחום תפקידו .

ניסיון מקצועי:

ניסיון בעבודה סוציאלית מרחבית במגזר הכפרי – יתרון.

כישורים אישיים:

 • יכולת  וניסיון בעבודה בצוות ובצוותים רב מקצועיים.
 • יכולת התמודדות עם מצבים מורכבים, ובמצבי לחץ.
 • כושר התבטאות בכתב ובעל פה.
 • יכולת ייצוג בפני גורמים שונים .
 • עקביות והתמדה.
 • ידע בעבודה על מחשב.

דרישות ייחודיות לתפקיד:

 • יום בשבוע עבודה בשעות אחר הצהריים/ערב.
 • נכונות לקריאות פתע.
 • ניידות ורכב – חובה.
אופן הגשת המכרז

קו"ח יש לשלוח לדוא" ל shira@maianot.co.il

גוף / מחלקה שירותים חברתיים
מסמכים