ביטחון בשגרה

# ביטחון בישובים   # אמצעי ביטחון בישובים   # צוות חירום ישובי (צח"י)   # תחזוקת מקלטים   # שיטור קהילתי   # אבטחת מוסדות חינוך   # אישור קייטנות ותיאום טיולים   # מתנדבים   # תאום אימונים   

 

ביטחון בישובים

רכזי הביטחון בישובים (רבש"צים) – אחראיים על הכנת הישוב לחירום וניהול אירועי חירום פח"ע.

לרשימת רבש"צים >> 

 

אמצעי ביטחון בישובים

רכב ביטחון, שער הישוב, מימון חשמל ואחזקת תאורת הגדר, אחזקת גדר, מחסן נשק הינם באחריות רכזי הביטחון של הישובים, במימון ופיקוח המועצה.

פניות בנושאים אלו – יש להעביר לרכז הביטחון היישובי.

 

צוות חירום ישובי (צח"י)

צוות בעלי תפקידים ביישוב ומתנדבים פעילים, תושבי הישוב, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת להוות צוות התערבות וסיוע יישובי, במצבי חירום ומשבר.

תפקידי צוות הצח"י:

 • ארגון וניהול התגובה המיידית לאירוע וטיפול במשבר.
 • תיאום פעולות הסיוע הראשוני לנפגעים ולנזקקים – רפואי ופיזי.
 • תיאום שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גורמים מחוץ לישוב.
 • הפעלת מערך מידע והסברה לציבור.
 • הפעלת דוברות מטעם הישוב במטרה לייצגו כראוי בפני התקשורת וגורמים חיצוניים שונים – פוליטיקאים,  נציגי ממסד וכד'.
 • ארגון וניהול לוגיסטיקה בשעת חירום (תשתיות, הסעות, אמצעים, גיוס משאבים וכד').
 • הפעלת מוקד חירום יישובי.

 

תחזוקת מקלטים

הטיפול והתחזוקה של המקלטים מתבצעים באחריות רכזי הביטחון של הישובים במימון ופיקוח המועצה. אחת לשנה וחצי מתבצע טיפול תקופתי לכל המקלטים.

דיווח על ליקויים – יש להעביר לרכז הביטחון היישובי.

שימוש נוסף במקלטים – ניתן להשתמש במקלטים לשימושים נוספים כגון: קיום פעילויות, חוגים וכו'. באישור רכז הביטחון היישובי.
שימו לב! חל איסור מוחלט להשתמש במקלטים למטרות אחסון.

 

שיטור קהילתי

השוטר הקהילתי מקשר בין הקהילה למשטרה, ועוסק בתחומים הבאים:

 • הדרכה בבתי ספר וגנים על זהירות בדרכים, מהי אחריות פלילית, אלכוהול וסמים, אלימות
 • סכסוכי שכנים
 • פתרון בעיות קהילתיות

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

קובי בן חמו
שוטר קהילתי

 

 

אבטחת מוסדות חינוך מועצתיים והכנתם לשעת חירום

באחריות קב"ט מוסדות חינוך וכולל:

 • קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות בשגרה ובחירום.
 •  קיום סדרי אבטחה במוסדות ובפעילויות מיוחדות, בתאום מראש.

פניות בנושא ביטחון וחירום במוסדות חינוך- יש להפנות למוסדות החינוך עצמם.

 

אישור קייטנות ותיאום טיולים

כחלק מאישור משרד החינוך לקיום קייטנה נדרש גם אישור וחתימה של מחלקת הביטחון במועצה.

הגשת בקשה:
יש להגיש פנייה (טופס מקוון) בצרוף המסמכים הבאים:

 • טופס משרד החינוך מלא קישור
 • אישור משטרה על היעדר עבירות מין לכל זכר מעל גיל 18 שעובד / מתנדב בקייטנה.
 • אישור חתום ע"י רכז ביטחון יישובי.
 • אישור בטיחות בתוקף חתום ע"י מי שהוסמך כעורך מבדק בטיחות במוסדות חינוך.

קבלת האישור: אישור או בקשה להשלמות ישלחו לשולח במייל.

הודעה על פעילות פרטית/משפחתית/יישובית בשטח וטיולים

מומלץ להודיע למוקד המועצה על כל יציאת ילדים מהישוב, בתוך תחומי המועצה לצורך תיאום עם מחלקת בטחון (בעיקר כדי להגן מכניסה לאזורי צייד, אימונים, ולצורך יידוע בזמן התראות).

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

גלעד טל
קב"ט מוסדות חינוך ומבני המועצה

מתנדבים – מתמידים, כיבוי אש, חילוץ הריסות

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

גיל צח
מתמידים

ירון לב רם
חילוץ מהריסות

 

תאום אימונים

שטח המועצה האזורית עמק המעיינות, כולל שדות חקלאיים, שטחי מרעה, מטעים, בריכות דגים, יערות ושמורות טבע.

לצורך קיום אימון צבאי בשטחי המועצה יש לקרוא ההנחיות המפורטות ולשלוח לדוא"ל security@maianot.co.il את הטופס המצורף + מפה של שטח האימון המדובר.

 להנחיות וטופס >>

 

אירוע בטחוני / פלילי / שריפה / עזרה ראשונה – למי מדווחים?

 • לאירועים המתרחשים בתוך הישוב: יש לפנות לרכז הביטחון היישובי
 •  לאירועים המתרחשים מחוץ לישוב – יש לפנות לשירותי החירום או למוקד 

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

דותן פוקס
מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט המועצה

מלכה גוטמן
מנהלת לשכת מחלקת ביטחון