ביטחון בישובים

רכזי הביטחון בישובים (רבש"צים) – אחראיים על הכנת הישוב לחירום וניהול אירועי חירום פח"ע.

לרשימת רבש"צים >> 

אמצעי ביטחון בישובים

רכב ביטחון, שער הישוב, מימון חשמל ואחזקת תאורת הגדר, אחזקת גדר, מחסן נשק הינם באחריות רכזי הביטחון של הישובים, במימון ופיקוח המועצה.

פניות בנושאים אלו – יש להעביר לרכז הביטחון היישובי.

צוות חירום ישובי (צח"י)

צוות בעלי תפקידים ביישוב ומתנדבים פעילים, תושבי הישוב, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת להוות צוות התערבות וסיוע יישובי, במצבי חירום ומשבר.

תפקידי צוות הצח"י:

 • ארגון וניהול התגובה המיידית לאירוע וטיפול במשבר.
 • תיאום פעולות הסיוע הראשוני לנפגעים ולנזקקים – רפואי ופיזי.
 • תיאום שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גורמים מחוץ לישוב.
 • הפעלת מערך מידע והסברה לציבור.
 • הפעלת דוברות מטעם הישוב במטרה לייצגו כראוי בפני התקשורת וגורמים חיצוניים שונים – פוליטיקאים,  נציגי ממסד וכד'.
 • ארגון וניהול לוגיסטיקה בשעת חירום (תשתיות, הסעות, אמצעים, גיוס משאבים וכד').
 • הפעלת מוקד חירום יישובי.

תחזוקת מקלטים

הטיפול והתחזוקה של המקלטים מתבצעים באחריות רכזי הביטחון של הישובים במימון ופיקוח המועצה. אחת לשנה וחצי מתבצע טיפול תקופתי לכל המקלטים.

דיווח על ליקויים – יש להעביר לרכז הביטחון היישובי.

שימוש נוסף במקלטים – ניתן להשתמש במקלטים לשימושים נוספים כגון: קיום פעילויות, חוגים וכו'. באישור רכז הביטחון היישובי.
שימו לב! חל איסור מוחלט להשתמש במקלטים למטרות אחסון.

שיטור קהילתי

השוטר הקהילתי מקשר בין הקהילה למשטרה, ועוסק בתחומים הבאים:

 • הדרכה בבתי ספר וגנים על זהירות בדרכים, מהי אחריות פלילית, אלכוהול וסמים, אלימות
 • סכסוכי שכנים
 • פתרון בעיות קהילתיות
קובי בן חמו
שוטר קהילתי
04-6848205
050-6273653

אבטחת מוסדות חינוך מועצתיים והכנתם לשעת חירום

באחריות קב"ט מוסדות חינוך וכולל:

 • קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות בשגרה ובחירום.
 •  קיום סדרי אבטחה במוסדות ובפעילויות מיוחדות, בתאום מראש.

פניות בנושא ביטחון וחירום במוסדות חינוך- יש להפנות למוסדות החינוך עצמם.

אישור קייטנות ותיאום טיולים

כחלק מאישור משרד החינוך לקיום קייטנה נדרש גם אישור וחתימה של מחלקת הביטחון במועצה.

הגשת בקשה:
יש להגיש פנייה (טופס מקוון) בצרוף המסמכים הבאים:

 • טופס משרד החינוך מלא קישור
 • אישור משטרה על היעדר עבירות מין לכל זכר מעל גיל 18 שעובד / מתנדב בקייטנה.
 • אישור חתום ע"י רכז ביטחון יישובי.
 • אישור בטיחות בתוקף חתום ע"י מי שהוסמך כעורך מבדק בטיחות במוסדות חינוך.

קבלת האישור: אישור או בקשה להשלמות ישלחו לשולח במייל.

הודעה על פעילות פרטית/משפחתית/יישובית בשטח וטיולים

מומלץ להודיע למוקד המועצה על כל יציאת ילדים מהישוב, בתוך תחומי המועצה לצורך תיאום עם מחלקת בטחון (בעיקר כדי להגן מכניסה לאזורי צייד, אימונים, ולצורך יידוע בזמן התראות).

גלעד טל
קב"ט מוסדות חינוך ומבני מועצה
04-6848202
050-8290302

מתנדבים – מתמידים, כיבוי אש, חילוץ הריסות

גיל צח
מתמידים
04-6848203
052-3237675

תאום אימונים

שטח המועצה האזורית עמק המעיינות, כולל שדות חקלאיים, שטחי מרעה, מטעים, בריכות דגים, יערות ושמורות טבע.

לצורך קיום אימון צבאי בשטחי המועצה יש לקרוא ההנחיות המפורטות ולשלוח לדוא"ל [email protected] את הטופס המצורף + מפה של שטח האימון המדובר.

 להנחיות וטופס >>

אירוע בטחוני / פלילי / שריפה / עזרה ראשונה – למי מדווחים?

 • לאירועים המתרחשים בתוך הישוב: יש לפנות לרכז הביטחון היישובי
 •  לאירועים המתרחשים מחוץ לישוב – יש לפנות לשירותי החירום או למוקד 
מלכה גוטמן
מנהלת לשכת מחלקת ביטחון
04-6848200
דותן פוקס
מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט
04-6848201
050-7332947