ביטוח ועזרה ראשונה

 

ביטוח תאונות אישיות

תלמידי המועצה המתחנכים בגנים (מגיל 3), בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר של החינוך המיוחד בתחום המועצה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות כל השנה כולל חופשות.

ניתן לעיין בתנאי פוליסה לביטוח תאונות אישיות תלמידים –  שנת הלימודים תשפ"א >>

 

תביעות ביטוח תאונות ילדים

תביעות בגין תאונות ילדים יש להגיש בהתאם לנוהל הגשת תביעה של המבטח.

 

שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים

לחוזר מנכ"ל >>

 

להבהרות ולפרטים נוספים בכל נושא ביטוחי יש לפנות לאחראית הביטוח במועצה:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אודליה טובול
ממונה תב"רים וביטוח