בחירת הורים מבוקרת לכיתה א' בממלכתי דתי

גם השנה אנו פותחים את אזורי הרישום בחינוך הממלכתי דתי בעמק (בחירה מבוקרת). תהליך זה הוא חלק מתוכנית אסטרטגית מועצתית בשיתוף הציבור, שמטרתה לתת מענה מיטבי להורים, תוך יצירת איזון בין שלושת בתי הספר הממלכתי דתי.

בחירה מבוקרת

להורים ניתנת אפשרות בחירה בין שלוש החלופות (שק"ד, ביכורים, שדות), כשכל העת נשמר האיזון בהתאם לקריטריונים הרשומים מטה.

תעדוף העקרונות

  • איזון במספר הכיתות-עקרון מכריע: יתקיים איזון במספר הכיתות שייפתחו מדי שנה, בכיתה ובמגדר.
  • אורגניות יישובית במידת האפשר: לא מותירים ילד בודד מיישוב בבי"ס אלא לפחות שלושה ילדים מישוב. אם מספר העולים לא' מיישוב מסוים גדול – לא ישובצו כולם באותו בי"ס. אין תוקף לטיעון של "איחוד אחים".
  • בחירת בית הספר על ידי ההורים: להורים יתאפשר לבחור את בית הספר המועדף עליהם תוך תיעדוף של בחירה ראשונה ושנייה.

שימו לב:

  • תלמיד הנרשם לאחר תקופת הרישום – שיבוצו יעשה ע"י הרשות ובהחלטתה.
  • שיבוץ תושבים חדשים אשר מגיעים לאחר תקופת הרישום, יעשה בהתאם למקומות הפנויים בבתי הספר, ולתלמידים מהיישובים ששובצו בכל בית ספר, על פי החלטת הרשות.

תהליך הרישום

1. רישום: הרישום יעשה במערכת האינטרנטית של המועצה. במהלך הרישום כל הורה יתעדף שני בתי הספר בעמק.

2. אופן השיבוץ: עם תום תקופת הרישום, ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות א': אם ההורים בחרו בהתאם למספר המקומות הפוטנציאליים בכל בית ספר – בחירת ההורים תתקיים במלואה.
אפשרות ב': אם יש פערים, לדוגמא: הורים רבים שבחרו בחירה ראשונה בבית ספר א', או נותר ילד בודד מיישובו וכדומה:
‏    השיבוץ יהיה בהתאם לעדיפות השנייה, מבלי לגרוע מעקרון האיזון המספרי והאורגניות היישובית (עקרונות 1+2).
‏    אם עדיין נותר פער מספרי, השיבוץ ייקבע בהגרלה לפי יישוב ומגדר. במקרה זה, באחריות הרשות לחזור למשפחה ולשוחח עמה באופן אישי.

3. קבלת תשובה- הודעה אישית על השיבוץ לבית הספר בו ילמד התלמיד/ה תשלח להורים באמצעות המייל .
4. ערעור: מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף חינוך על פי הפרטים המופיעים מטה בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה.
במידה והערעור לא התקבל, ניתן להגיש ערעור על תשובת המועצה למנהלת המחוז בדוא"ל LishkaNorth_Mail@education.gov.il תוך שבועיים מקבלת התשובה.