בונים בית

החלטתם להצטרף לאחד היישובים בעמק המעיינות, סיימתם את תהליך הקליטה והקבלה וכעת אתם לקראת המשימה המאתגרת של בניית בית הקבע. אנו במועצה פועלים במטרה לסייע לכם, ככל הניתן, ולהוביל אתכם שלב אחר שלב לאורך כל הדרך.

חלק מהשלבים תלויים באישור גורמי חוץ, משרדי ממשלה והחלטות מדינה, ועל כן יתכנו שינויים ומומלץ להתעדכן, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת שהמידע יהיה עדכני ורלוונטי.

 

תהליך רכישת המגרש ובנית הבית                         


תרשים זרימה של התהליך>>
 

 

1. איתור מגרש
בחירת מגרש שעליו יבנה הבית, מול הישוב.

2. הסכם משתכן – יישוב
ייחתם עם הישוב ויגדיר את  מערכת היחסים בין המשתכן והישוב בתקופת הבניה ולאחריה. לכל ישוב הסכם משלו עליו יחתום עם המשתכן.

3. הסכם תשתיות ציבוריות
המשתכן יפנה לחכ"ל/ישוב/יזם להסדרת התשלומים והכנת כל המסמכים לפיתוח תשתיות ציבוריות, הסכם שירותים ותשלום עבור תשתיות בישוב הוותיק בהתאם להחלטת היישוב.

4. רכישת מגרש מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

 • המשתכן מופנה לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפתיחת תיק משתכן.
 • המשתכן מקבל מהמנהל שובר תשלום לפתיחת תיק.
 • תשלום השובר.
 • ישלח שמאי להערכת מחיר הקרקע.
 • המשתכן יקבל מהמינהל הסכם פיתוח לתשלום ושובר תשלום על המגרש.
 • תשלום השובר.
  שימו לב! למועד התשלום שרשום על גבי הטפסים, במידה ולא משלמים בזמן המערכת נסגרת ויש לפנות מחדש למינהל לקבלת שובר חדש.עם הפניה למינהל יש להצטייד במסמכים הבאים:
 • הסכם משתכן – ישוב.
 • תצהירים לרמ"י של המשתכן, של הישוב ושל המועצה.
 • אישור ועדת הקבלה.
 • מפת מדידה המציינת את מיקום המגרש.


5. תכנון הבית
במקביל לתהליך רכישת המגרש ניתן להתחיל לתכנן את הבית ע"י אדריכל שבחרתם. לפני ההתקשרות עם אדריכל רצוי להעלות את כל הצרכים והרצונות שלכם ולהעביר לו קובץ מפת מדידה של המגרש שהתקבלה בעת מסירת המגרש.

6. הגשת תוכניות לוועדה המקומית לתכנון ובניה
את תוכניות ההגשה המוכנות (גרמושקה) יש להגיש לועדה המקומית ולוודא שיש בידכם את כל המסמכים הנדרשים לקראת קבלת היתר בניה.

7. בדיקת התכניות
תוכניות שהוגשו לוועדה המקומית נבדקות בבדיקות שונות – המצאות כל החומרים הנדרשים, המצאות חתימות גורמים שונים, התאמה לתוכניות התב"ע והתקנונים לבניה בכל פרויקט.
כאשר התוכנית עומדת בכל הדרישות תקבלו שובר לתשלום אגרת בניה. עם הסדרת התשלום תקבלו היתר בניה וניתן יהיה להתחיל לבנות. למידע נוסף על תהליך הרישוי>> 

8. בניית הבית
יש להקפיד לבנות לפי ההיתר שהתקבל. במידה ורוצים לשנות משהו בתוכנית יש לחזור לוועדה המקומית ולהגיש בקשת שינויי להיתר. לא מומלץ לערוך שינויים ללא קבלת אישור מוסדר הדבר עלול לגרור אחריו עלויות נוספות ואיבוד זמן מיותר.
פינוי פסולת הבניין, ע"י הקבלן,  לאתרי פינוי הפסולת באתרים המוסדרים לכך.

9. חיבור זמני למערכת החשמל
ניתן לקבל חיבור זמני למערכת החשמל עם קבלת ההיתר במידה ויש חשמל באתר.

10. סיום בניית הבית ואכלוס
סיום עבודת הבניה, ניקוי השטח ופיתוחו בהתאם לתוכנית שאושרה בוועדה המקומית בהיתר הבניה.
יש לוודא שהשטח כולו נקי, כולל מגרשים סמוכים, שצפ"ים, מדרכות וכבישים. יש לתקן תשתיות ציבוריות סמוכות במידה וניזוקו במהלך הבניה.

11. הגשת בקשה לקבלת טופס 4
טופס 4 הוא מסמך המתיר לאכלס את הבית ולחברו לתשתיות קבועות. למידע נוסף>>

12. חיבור חשמל קבוע
עם קבלת טופס 4 יש לפנות לחברת חשמל ולבקש חיבור לחשמל קבוע.

13. חוזה חכירה
לאחר קבלת טופס 4 יש לפנות לרמ"י ולקבל חוזה חכירה שמחליף את הסכם הפיתוח.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

תהילה גפן
מזכירת הועדה לתכנון ובניה

אסנת נוימן כהן
מזכירת הרחבות, מזכירת ועדת מכרזים